PRIVACYBELEID
 
Dit privacybeleid voor Techvizier.nl (‘wij‘, ‘ons‘, of ‘onze‘), beschrijft hoe en waarom wij mogelijk uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken‘) wanneer u onze diensten gebruikt (‘Diensten‘), zoals wanneer u:
 
  • Op andere gerelateerde manieren met ons omgaat, inclusief eventuele verkopen, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Het lezen van dit privacybeleid zal u helpen uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met onze beleidsmaatregelen en praktijken, gebruik dan alstublieft niet onze Diensten.
 
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN
 
Deze samenvatting biedt de belangrijkste punten van ons privacybeleid, maar u kunt meer details vinden over elk van deze onderwerpen door de link na elk belangrijk punt te volgen of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden waarnaar u op zoek bent.
 
Welke persoonlijke informatie verwerken wij? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen wij persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Lees meer over de persoonlijke informatie die u aan ons bekendmaakt.
 
Verwerken wij gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.
 
Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.
 
Hoe verwerken wij uw informatie? Wij verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Wij kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. Wij verwerken uw informatie alleen wanneer wij een geldige juridische reden hebben om dat te doen. Lees meer over hoe wij uw informatie verwerken.
 
In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonlijke informatie? Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derde partijen. Lees meer over wanneer en met wie wij uw persoonlijke informatie delen.
 
Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u geografisch gevestigd bent, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Lees meer over uw privacyrechten.
 
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek tot inzage door de betrokkene in te dienen, of door contact met ons op te nemen. Wij zullen elk verzoek overwegen en erop reageren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.
 
Wilt u meer weten over wat wij doen met de informatie die wij verzamelen? Bekijk het privacybeleid in zijn geheel.
 
 
INHOUDSOPGAVE
 
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?
3. OP WELKE JURIDISCHE BASISSEN VERTROUWEN WIJ OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?
4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
8. CONTROLES VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES
9. BRENGEN WIJ WIJZIGINGEN AAN IN DIT BERICHT?
10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BERICHT?
11. HOE KUNT U DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons bekendmaakt
In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
Gevoelige Informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.
Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie die automatisch wordt verzameld
In het kort: Sommige informatie — zoals uw Internet Protocol (IP) adres en/of browser- en apparaatkenmerken — wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.
Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie) maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te onderhouden, en voor onze interne analyses en rapportagedoeleinden.
De informatie die wij verzamelen omvat:
• Log- en Gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruik- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze Diensten en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interacteert, kan deze logdata uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de Diensten omvatten (zoals de datum/tijdstempels gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten, en andere acties die u onderneemt zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutenrapporten (soms ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).
• Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet, of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat, kunnen deze apparaatgegevens informatie omvatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetdienstaanbieder en/of mobiele drager, besturingssysteem, en systeemconfiguratie-informatie.
• Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel precies als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Bijvoorbeeld, wij kunnen GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (gebaseerd op uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Echter, als u ervoor kiest om dit niet toe te staan, kunt u mogelijk niet alle aspecten van de Diensten gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Wij kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming.”

“Wij verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Diensten interageert, waaronder:
• Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. Wij kunnen uw informatie verwerken wanneer dit nodig is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. OP WELKE JURIDISCHE BASISSEN STEUNEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer wij geloven dat het noodzakelijk is en wij een geldige juridische reden (d.w.z. juridische basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te leveren om onze contractuele verplichtingen na te komen, om uw rechten te beschermen, of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat wij uitleggen op welke geldige juridische basissen wij steunen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen wij vertrouwen op de volgende juridische basissen om uw persoonlijke informatie te verwerken:
• Toestemming. Wij kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een specifiek doel. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Lees meer over het intrekken van uw toestemming.
• Wettelijke Verplichtingen. Wij kunnen uw informatie verwerken waar wij geloven dat het noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw informatie bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
• Vitale Belangen. Wij kunnen uw informatie verwerken waar wij geloven dat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kort gezegd: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die worden beschreven in dit gedeelte en/of met de volgende derde partijen.

Verkopers, Consultants en Andere Derde Dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten (“derde partijen”) die namens ons diensten uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten gesloten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Dit betekent dat ze niets kunnen doen met uw persoonlijke informatie, tenzij we ze hebben opgedragen het te doen. Ze zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met een andere organisatie dan wij. Ze verplichten zich ook om de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij voorschrijven.

De derde partijen waarmee we mogelijk persoonlijke informatie delen, zijn als volgt:

  • Web- en Mobiele Analyse: Google Analytics
  • Website Hosting: WordPress.com

We moeten ook uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

  • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf.

Wanneer we Google Analytics gebruiken. We kunnen uw informatie delen met Google Analytics om het gebruik van de Diensten te volgen en te analyseren. De Google Analytics-advertentiefuncties die we kunnen gebruiken, zijn onder meer: Google Display Netwerk Impressierapportage en Google Analytics Demografische en Interesse Rapportage. Om niet te worden gevolgd door Google Analytics over de Diensten, bezoekt u https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt zich afmelden voor Google Analytics-advertentiefuncties via Advertentie-instellingen en Advertentie-instellingen voor mobiele apps. Andere middelen om af te melden zijn onder meer http://optout.networkadvertising.org/ en http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, bezoekt u de Google Privacy & Voorwaarden pagina.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zolang als nodig is om de in dit privacybericht uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybericht worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kort gezegd: We verzamelen niet bewust gegevens van of richten ons niet op kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of richten ons niet op kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige. Als we erachter komen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens snel uit onze gegevens te verwijderen. Als u zich bewust wordt van enige gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@sieb.business.nl.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven.

In sommige regio’s (zoals de EER, VK en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid; en (v) om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie ‘HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DIT BERICHT?’ hieronder.

We zullen elk verzoek overwegen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie.

Intrekken van uw toestemming: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie ‘HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DIT BERICHT?’ hieronder.

Merk echter op dat dit de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking niet zal beïnvloeden, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden die wordt uitgevoerd op basis van wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.

8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om niet te worden gevolgd en gegevens over uw online browseactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browser-signalen of enige andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om online niet te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we moeten volgen, zullen we u informeren over die praktijk in een herziene versie van dit privacybericht.

9. MAKEN WE UPDATES NAAR DIT BERICHT?

Kort gezegd: Ja, we zullen dit bericht bijwerken indien nodig om te voldoen aan relevante wetten.

We kunnen dit privacybericht van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte ‘Herzien’ datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybericht, kunnen we u hierover informeren door opvallend een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybericht regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

10. HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DIT BERICHT?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit bericht, kunt u ons een e-mail sturen naar info@sieb.business.nl

11. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetten van uw land, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Om te verzoeken om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, vult u het formulier voor toegang van betrokkene in en stuurt u dit op.